đạo hàm

Công thức tính đạo hàm cơ bản, nâng cao – Bảng đạo hàm

Trong chương trình đào tạo của hệ thống giáo dục ở Việt Nam có tìm hiểu và hướng dẫn về các hàm số. Các công thức cơ bản và nâng cao phổ cập cho lứa tuổi học sinh sinh viên. Nhưng không phải ai cũng nhớ và hiểu hết về đạo hàm và các công […]