Viết nội dung cho website

Ngày đăng:30/07/2017

Viết nội dung cho website

Quy trình làm việc

Bước 1: Nhận yêu cầu khách hàng
Bước 2: Phân tích từ khóa về sản phẩm
Bước 3: Lên kế hoạch viết bài, làm ảnh liên quan tới nội dung
Bước 4: Tiến hành viết nội dung
Bước 5: Gửi bài viết cho khách hàng duyệt
Bước 6: Chỉnh sửa bài viết theo yêu cầu của khách hàng
Bước 7: Bàn giao sản phẩm hoàn chỉnh cho khách hàng

Đối tác

Đội ngũ nhân sự

shape
Chat zalo