Bảng giá tên miền

Get all the features you need in one easy-to-use tool

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Chuyển về
.vn 350.000 ₫ 480.000 ₫ Miễn phí
.com.vn 350.000 ₫ 350.000 ₫ Miễn phí
.net.vn 350.000 ₫ 350.000 ₫ Miễn phí
.org.vn 350.000 ₫ 350.000 ₫ Miễn phí
.info.vn 350.000 ₫ 350.000 ₫ Miễn phí
.gov.vn 350.000 ₫ 350.000 ₫ Miễn phí
.edu.vn 350.000 ₫ 350.000 ₫ Miễn phí
.biz.vn 350.000 ₫ 350.000 ₫ Miễn phí
.name.vn 30.000 ₫ 30.000 ₫ Miễn phí
.pro.vn 200.000 ₫ 200.000 ₫ Miễn phí
.health.vn 200.000 ₫ 200.000 ₫ Miễn phí
.ac.vn 200.000 ₫ 200.000 ₫ Miễn phí
Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Chuyển về
.com 0 ₫ 330.000 ₫ 300.000
.net 0 ₫ 330.000 ₫ 300.000
.org 0 ₫ 330.000 ₫ 300.000
.info 0 ₫ 280.000 ₫ 195000
.us 0 ₫ 205.000 ₫ 205000
.biz 0 ₫ 280.000 ₫ 195000
.cc 0 ₫ 460.000 ₫ 460000
.asia 0 ₫ 360.000 ₫ 360000
.eu 0 ₫ 280.000 ₫ 195000
.me 0 ₫ 610.000 ₫ 610000
.tel 0 ₫ 340.000 ₫ 340000
.ws 0 ₫ 460.000 ₫ 460000
.name 0 ₫ 280.000 ₫ 195000
.tv 0 ₫ 610.000 ₫ 610000
.mobi 0 ₫ 460.000 ₫ 460000
.bz 0 ₫ 610.000 ₫ 610000
.mn 0 ₫ 910.000 ₫ 910000
.in 0 ₫ 340.000 ₫ 340000
.co.uk 0 ₫ 205.000 ₫ 205000
.co 0 ₫ 610.000 ₫ 610000
.ca 0 ₫ 360.000 ₫ 360000
.es 0 ₫ 280.000 ₫ 195000
.de 0 ₫ 280.000 ₫ 195000
.xxx 0 ₫ 2.400.000 ₫ 2400000
.com.ru 0 ₫ 280.000 ₫ 195000
.pro 0 ₫ 360.000 ₫ 360000
.sx 0 ₫ 1.409.000 ₫
.pw 0 ₫ 250.000 ₫ 195000
.nl 0 ₫ 280.000 ₫ 195000
.rest 0 ₫ 993.000 ₫
.bar 0 ₫ 2.977.000 ₫
.associates 0 ₫ 731.000 ₫
.associates 0 ₫ 731.000 ₫
.media 0 ₫ 731.000 ₫
.lease 0 ₫ 1.186.000 ₫
.kaufen 0 ₫ 1.654.000 ₫
.toys 0 ₫ 731.000 ₫
.town 0 ₫ 731.000 ₫
.university 0 ₫ 1.183.000 ₫
.uk 0 ₫ 280.000 ₫
Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Chuyển về
.yenbai.vn 0 ₫ 0 ₫
.vinhphuc.vn 0 ₫ 0 ₫
.vinhlong.vn 0 ₫ 0 ₫
.tuyenquang.vn 0 ₫ 0 ₫
.travinh.vn 0 ₫ 0 ₫
.tiengiang.vn 0 ₫ 0 ₫
.thuathienhue.vn 0 ₫ 0 ₫
.thanhphochiminh.vn 0 ₫ 0 ₫
.thanhhoa.vn 0 ₫ 0 ₫
.thainguyen.vn 0 ₫ 0 ₫
.thaibinh.vn 0 ₫ 0 ₫
.tayninh.vn 0 ₫ 0 ₫
.sonla.vn 0 ₫ 0 ₫
.soctrang.vn 0 ₫ 0 ₫
.soctrang.vn 0 ₫ 0 ₫
.quangtri.vn 0 ₫ 0 ₫
.quangninh.vn 0 ₫ 0 ₫
.quangngai.vn 0 ₫ 0 ₫
.quangnam.vn 0 ₫ 0 ₫
.quangbinh.vn 0 ₫ 0 ₫
.phuyen.vn 0 ₫ 0 ₫
.phutho.vn 0 ₫ 0 ₫
.ninhthuan.vn 0 ₫ 0 ₫
.ninhbinh.vn 0 ₫ 0 ₫
.nghean.vn 0 ₫ 0 ₫
.namdinh.vn 0 ₫ 0 ₫
.longan.vn 0 ₫ 0 ₫
.laocai.vn 0 ₫ 0 ₫
.langson.vn 0 ₫ 0 ₫
.lamdong.vn 0 ₫ 0 ₫
.laichau.vn 0 ₫ 0 ₫
.kontum.vn 0 ₫ 0 ₫
.kiengiang.vn 0 ₫ 0 ₫
.khanhhoa.vn 0 ₫ 0 ₫
.hungyen.vn 0 ₫ 0 ₫
.hoabinh.vn 0 ₫ 0 ₫
.haugiang.vn 0 ₫ 0 ₫
.haugiang.vn 0 ₫ 0 ₫
.hatinh.vn 0 ₫ 0 ₫
.hanoi.vn 0 ₫ 0 ₫
.hanam.vn 0 ₫ 0 ₫
.haiphong.vn 0 ₫ 0 ₫
.haiduong.vn 0 ₫ 0 ₫
.hagiang.vn 0 ₫ 0 ₫
.gialai.vn 0 ₫ 0 ₫
.dongthap.vn 0 ₫ 0 ₫
.dongnai.vn 0 ₫ 0 ₫
.dienbien.vn 0 ₫ 0 ₫
.danang.vn 0 ₫ 0 ₫
.daknong.vn 0 ₫ 0 ₫
.daklac.vn 0 ₫ 0 ₫
.caobang.vn 0 ₫ 0 ₫
.cantho.vn 0 ₫ 0 ₫
.camau.vn 0 ₫ 0 ₫
.binhthuan.vn 0 ₫ 0 ₫
.binhphuoc.vn 0 ₫ 0 ₫
.binhduong.vn 0 ₫ 0 ₫
.binhdinh.vn 0 ₫ 0 ₫
.bentre.vn 0 ₫ 0 ₫
.baria-vungtau.vn 0 ₫ 0 ₫
.bacninh.vn 0 ₫ 0 ₫
.baclieu.vn 0 ₫ 0 ₫
.backan.vn 0 ₫ 0 ₫
.bacgian.vn 0 ₫ 0 ₫
.angiang.vn 0 ₫ 0 ₫

Mẫu bản khai đăng ký dành cho tên miền Việt Nam

Bản khai đăng ký tên miền VN cho cá nhân tải về

 • Cá nhân cần có bản khai đăng ký (3 bản) và Bản photo CMT (hoặc hộ chiếu)
 • Cá nhân không đăng ký được các tên miền .org.vn và .gov.vn
 • Cá nhân cần có bản khai đăng ký (3 bản) và Bản photo CMT (hoặc hộ chiếu)
 • Cá nhân không đăng ký được các tên miền .org.vn và .gov.vn
 • Cá nhân cần có bản khai đăng ký (3 bản) và Bản photo CMT (hoặc hộ chiếu)
 • Cá nhân không đăng ký được các tên miền .org.vn và .gov.vn

Bản khai đăng ký tên miền VN cho cá nhân tải về

 • Cá nhân cần có bản khai đăng ký (3 bản) và Bản photo CMT (hoặc hộ chiếu)
 • Cá nhân không đăng ký được các tên miền .org.vn và .gov.vn
 • Cá nhân cần có bản khai đăng ký (3 bản) và Bản photo CMT (hoặc hộ chiếu)
 • Cá nhân không đăng ký được các tên miền .org.vn và .gov.vn
 • Cá nhân cần có bản khai đăng ký (3 bản) và Bản photo CMT (hoặc hộ chiếu)
 • Cá nhân không đăng ký được các tên miền .org.vn và .gov.vn
Dịch vụ đi kèm
Managed DNS Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel Miễn phí
Managed DNS Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel Miễn phí
Managed DNS Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel Miễn phí
Managed DNS Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel Miễn phí

Tư vấn Thiết kế website 24/24

0904720388

Tư vấn Thiết kế website

0989949123

Gửi yêu cầu

contact@tamphat.edu.vn