Quy trình đổi tên chủ thể tên miền

Quy trình đổi tên chủ thể tên miền

Nguyên tắc đổi tên chủ thể tên miền (tham khảo tại Điểm 6 Điều 10 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT) và được sửa đổi bổ sung tại điểm b khoản...

Quy trình thay đổi thông tin tên miền

Quy trình thay đổi thông tin tên miền

-   Trong thời hạn  03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thay đổi thông tin tên miền hợp lệ, NĐK tên miền “.vn” thông báo tới...

Quy trình chuyển đổi Nhà đăng ký

Quy trình chuyển đổi Nhà đăng ký

Nguyên tắc chuyển đổi nhà đăng ký tên miền “.vn” (tham khảo tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 24/201/TT-BTTTT và khoản 7 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT...

Quy trình đăng ký bảo vệ tên miền

Quy trình đăng ký bảo vệ tên miền

Các tiêu chí bảo vệ tên miền “.vn”: Theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài...

Quy trình đổi tên chủ thể tên miền

Quy trình đổi tên chủ thể tên miền

Nguyên tắc đổi tên chủ thể tên miền (tham khảo tại Điểm 6 Điều 10 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT) và được sửa đổi bổ sung tại điểm b khoản...

Quy trình gia hạn tên miền

Quy trình gia hạn tên miền

Đối với các tên miền đang bị tạm ngừng do quá hạn sử dụng, chủ thể có 30 ngày kể từ ngày tên miền bị tạm ngừng để thực hiện gia hạn và khôi...

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

- Chủ thể thực hiện kiểm tra sự tồn tại của tên miền dự định đăng ký thông qua WHOIS.- Lựa chọn tên miền theo nguyên tắc đăng ký được quy định của...

Quy trình đăng ký tên miền .vn

Quy trình đăng ký tên miền .vn

Nguyên tắc đăng ký tên miền “.vn” (tham khảo tại Điều 6 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT), bao gồm các nội dung sau:

Tư vấn Thiết kế website 24/24

0904720388

Tư vấn Thiết kế website

0989949123

Gửi yêu cầu

contact@tamphat.edu.vn