Thông tin tổng hợp

Mã số thuế cá nhân được sử dụng để làm gì? Cách tra cứu mã số thuế cá nhân

Cách tra cứu mã số thuế cá nhân

Có thể thấy rằng, việc đăng ký cũng như tra cứu mã số thuế được thực hiện online vô cùng đơn giản và dễ dàng. Cùng Tâm Phát blog tham khảo hướng dẫn chi tiết cách tra cứu mã số thuế cá nhân ngay sau đây.

Mã số thuế cá nhân được sử dụng để làm gì?

Theo khoản 2 Điều 5 Thông tư 95/2016/TT-BTC, người nộp thuế sử dụng mã số thuế được cấp theo quy như sau:

– Người nộp thuế sử dụng mã số thuế để thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và thực hiện các thủ tục về thuế khác đối với tất cả các nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước, kể cả trường hợp người nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhiều địa bàn khác nhau.

– Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh có từ 02 địa điểm kinh doanh trở lên và mỗi địa điểm kinh doanh do một cơ quan thuế quản lý thì sử dụng mã số thuế đã cấp để kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế tại địa bàn nơi có địa điểm kinh doanh.

– Cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân, khi phát sinh hoạt động kinh doanh, nếu cá nhân là đại diện hộ kinh doanh thì sử dụng mã số thuế của mình để kê khai, nộp thuế cho hoạt động kinh doanh và ngược lại.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân phải sử dụng mã số thuế cá nhân của mình để kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân của bản thân chủ doanh nghiệp tư nhân. Trường hợp doanh nghiệp tư nhân phát sinh nghĩa vụ khấu trừ, nộp thay thuế thu nhập cá nhân cho các cá nhân làm việc tại doanh nghiệp tư nhân thì sử dụng mã số thuế của doanh nghiệp tư nhân để kê khai, khấu trừ, nộp thay.

– Cá nhân là người phụ thuộc khi phát sinh nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước thì sử dụng mã số thuế đã được cấp cho người phụ thuộc để khai thuế, nộp thuế đối với các nghĩa vụ phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước. Cơ quan thuế căn cứ vào hồ sơ phát sinh nghĩa vụ thuế lần đầu, thực hiện chuyển mã số thuế của người phụ thuộc thành mã số thuế của người nộp thuế để hạch toán nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế.

Cách tra cứu mã số thuế cá nhân

Bước 1: Truy cập đường link: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstcn.jsp

Bước 2: Điền số chứng minh/thẻ căn cước

Cách tra cứu mã số thuế cá nhân

Bước 3: Điền mã xác nhận

Lưu ý: Phần mã xác nhận phân biệt chữ hoa và chữ thường nên cần điền đúng mã số theo in thường, in hoa.

Bước 4: Bấm vào Tra cứu và nhận kết quả.

Cách tra cứu mã số thuế cá nhân

Không tra cứu được mã số thuế?

Mã số thuế cá nhân liên quan trực tiếp đến thuế thu nhập cá nhân. Thông qua mã số này nhà nước sẽ dễ dàng quản lý thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế. Mã số này cũng giúp cho cá nhân dễ dàng kê khai các khoản thu nhập.

Như vậy, những người không có thu nhập như học sinh, sinh viên không đi làm sẽ không cần phải nộp thuế. Người có thu nhập cao sẽ tăng dần mức nộp thuế dựa trên khoản thu nhập của mình.

Trong trường hợp không tra cứu được mã số thuế cá nhân có thể do một số lý do như:

  • Bạn không thuộc nhóm cá nhân phải đóng thuế nên không có mã số thuế cá nhân.
  • Bạn chưa từng nhận lương từ các cơ quan qua tài khoản.
  • Doanh nghiệp bạn làm đang lao động không thuế cho bạn.

Mã số thuế mỗi người là duy nhất, sẽ không được cấp lại

– Căn cứ theo Điều 5 của Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế. Người nộp thuế tiến hành thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế theo quy định.

– Người nộp thuế sử dụng mã số thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế. Và thực hiện các thủ tục về thuế khác đối với tất cả các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Kể cả trường hợp người nộp thuế sản xuất kinh doanh tại nhiều địa bàn khác nhau.

– Theo điểm b Điều 5 Thông tư này thì cá nhân được cấp 1 mã số thuế duy nhất để sử dụng suốt cuộc đời của cá nhân đó. Bên cạnh đó, mã số thuế đã cấp không sử dụng lại để cấp cho người nộp thuế khác.

>> Mời bạn tham khảo thêm: Top 8 phần mềm dịch tiếng Anh sang Việt tốt nhất, được sử dụng nhiều nhất hiện nay

Bình luận