Menu

Nhân bản website

Cập nhật: 2017-07-30 09:11:27
Lượt xem: 127

Giao diện, tính năng website: giống hệt giao diện, tính năng của website mà khách hàng đã xây dựng 

I. Đối với website theo mẫu

Khách hàng được tặng (giảm): 50% giá web ban đầu
Chi phí: tính theo giá thông thường của từng mẫu. Sau đó sẽ được giảm 50%
Mọi chính sách khác theo chính sách của dịch vụ website theo mẫu
Giao diện website: Khách hàng có thể chọn giao diện của website đã mua hoặc giao diện khác

II. Đối với website theo yêu cầu

Giao diện, tính năng website: giống hệt giao diện, tính năng của website mà khách hàng đã xây dựng 

Các bài viết khác

Đội ngũ nhân sự

Cùng gặp gỡ đội ngũ nhân sự tài năng và nhiệt huyết tại Tâm Phát. Những người luôn hết mình phục vụ khách hàng.

Đối tác khách hàng

1
Bạn cần hỗ trợ?