Nhân bản website

Ngày đăng:30/07/2017

Giao diện, tính năng website: giống hệt giao diện, tính năng của website mà khách hàng đã xây dựng 

I. Đối với website theo mẫu

Khách hàng được tặng (giảm): 50% giá web ban đầu
Chi phí: tính theo giá thông thường của từng mẫu. Sau đó sẽ được giảm 50%
Mọi chính sách khác theo chính sách của dịch vụ website theo mẫu
Giao diện website: Khách hàng có thể chọn giao diện của website đã mua hoặc giao diện khác

II. Đối với website theo yêu cầu

Giao diện, tính năng website: giống hệt giao diện, tính năng của website mà khách hàng đã xây dựng 

Đối tác

Đội ngũ nhân sự

shape
Chat zalo